En studie i livskvalitet för patienten och onödigt merarbete i vården.

I vården lägger distriktssköterskor och hemsjukvård ner mycket möda och omsorg på att behandla fot- och bensår på äldre och diabetiker. Klinisk behandling av fot- och bensår hos äldre och diabetiker upptar en allt större del av sjukvårdsresurserna. Mycket av dagens vård inriktar sig på sårproblematiken, vilken i sig är mycket komplex med rengöring, tryckavlastning, infektionskontroll och sårbehandling.

När mycket arbete och omsorg läggs på patientens sår, är det lätt att förbise sårets läkningsförhållanden och patientens liv efter såromläggningen.

Det är väl dokumenterat i olika kliniska studier att patienten får ett sämre självförtroende, som en direkt följd av fot och bensår. En av de största orsakerna till detta är svårigheten att kunna bada och duscha, utan att ofrivilligt blöta ner bandaget. Svårigheten för patienten att självständigt kunna upprätthålla god personlig hygien var den viktigaste faktorn för depression i studien (1). Undersökningar visar att upp till 40% av diabetiker som lider av fotsår kan lida av depression.

Ofrivilligt blöta bandage försämrar sårläkning och ökar infektionsrisken! Idag får många patienter det slentrianmässiga tipset av vårdpersonal att det bara ”är att ta en plastpåse och lite tejp så fixar det sig”. I studien (1) visade det sig att 4% av alla såromläggningar berodde på ofrivilligt blöta bandage p.g.a. att patienten hade försökt att duscha eller bada med en plastpåse och tejp. Förutom att tejp inte är speciellt lämpligt för gammal skör hud, så medför dåliga otäta duschskydd att antalet halk- och fallolyckor ökar. Dessutom var det flera patienter som inte rapporterade och förstod att deras ofrivilligt blöta bandage kan leda försämrad läkningsprocess och livshotande infektioner.

Räcker det att tala om för patienten att bandaget inte får bli blött, utan att tala om varför och hur detta skall gå till? Det är dags att lyfta fram livet efter såromläggningen och livskvalitetsfrågorna för patienter som dagligen lever med sina sår. I England har kliniska studier av patienter med fot/bensår som använt duschskyddet ”Seal-Tight” visat på förhöjda livskvalitets-värden med 20% (Quality of Life). Mycket av dagens vård inriktar sig på sårproblematiken, men för lite insatser görs för allt runt omkring. I England beräknades att 540.000 stycken omläggningar per månad sker av diabetes-sår p.g.a. ofrivilligt blöta bandage. Det kostar samhället 21milj pund per månad. (För Sverige skulle den jämförbara kostnaden vara 415milj kr per år.) Därför blev duschskyddet ”Seal-Tight” det första duschskydd att godkännas av National Health Service i England för förskrivning på recept. ”Seal-Tight” är helt tätt och materialet är halkfritt på blöta underlag. ”Seal-Tight” har hittills använts av fler än 15miljoner patienter!

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.