Integritetspolicy

Twim AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och tillämpliga nationella lagar.Denna integritetspolicy hjälper dig att förstå vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka relaterade rättigheter du har. Kontaktuppgifter finner du nedan. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar genom att besöka vår webbplats. Vem är personuppgiftsansvarig? Twim AB, org.nr 556513-4839, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vid köp via postorder och e-handel samt relaterad kontakt med kundtjänst. Hur skyddar vi dina personuppgifter? Vi lagrar dina personuppgifter i våra databaser som skyddas av fysiska, tekniska och processrelaterade säkerhetsåtgärder. All transport av kunddata sker krypterat över publika nät. Det är enbart auktoriserade personer som har tillgång till de lagrade personuppgifterna. Behandling av dina personuppgifter sker endast för de ändamål som beskrivs nedan. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder ändras i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. Behandling av personuppgifter vid köp och kontakter med Twim AB Nedan finner du information om hur vi kommer att behandla dina personuppgifter när du gör ett köp hos oss samt när du kontaktar oss. Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar? Vid e-handel samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss vid köpet, namn, adress, telefonnummer och e-post adress, samt uppgifter om köpt vara och köptidpunkt. Vid kontakt med kundtjänst relaterat till ditt köp samlar vi in och behandlar de uppgifter som du lämnar om ditt ärende. Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen? Twim AB behandlar dina personuppgifter, i syfte att hantera dina köp och kundtjänstärenden. Exempelvis för att administrera betalning och leverans för ditt köp via e-handel, för att skicka orderstatus till dig, för att utreda klagomål relaterade till köpet samt för övrig kommunikation med dig som kund där vi besvarar förfrågningar som kommer in till vår kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive sociala medier). Vad är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen? Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra ditt köp. Om du inte lämnar relevanta personuppgifter till oss har vi tyvärr ingen möjlighet att genomföra ditt köp. Hur länge sparas dina personuppgifter? Uppgifterna bort senast 90 dagar efter att vårt uppdrag är slutfört och köpet är slutbetalt, om inte lagkrav (t.ex. bokföringslagen avseende köpebevis/faktura) kräver att dina uppgifter sparas längre. Vad har du för rättigheter? Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten). Delar vi dina personuppgifter med andra parter? Dina kontaktuppgifter lämnas vidare till det transportföretag som vi anlitat för att leverera din köpta vara. De transportföretag vi samarbetar med är Almroths, PostNord och Schenker, vilka kan bytas ut till liknande samarbetspartners över tid. Uppgifterna kommer inte att överföras till utomstående tredje part och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Vid utredning om brott kan vi komma att dela dina personuppgifter inklusive köphistorik med polisen. Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vår kundtjänst:

Twim AB
Löjtnantsgatan 3
11550 Stockholm
E-post: info@twim.se
Telefon: 0734-151000